Search

Showing total 2,964 results

Search Constraints

Start Over You searched for: Language croatian Remove constraint Language: croatian
2,964 results

Search Results

1. ZBIRKA SVETISLAVA STANČIĆA U KNJIŽNICI MUZIČKE AKADEMIJE U ZAGREBU – KNJIŽNICA STANČIĆ I KRAĆI OSVRT NA NJEGOV OSOBNI ARHIVSKI FOND.

2. ARHIVSKO GRADIVO U KNJIŽNICI MUZIČKE AKADEMIJE: ZBIRKA OSOBNIH FONDOVA.

3. ČASOPIS METALURGIJA 1962.–2022. god. – Lista objavljenih radova.

4. IZAZOVI U ZNANSTVENOJ KOMUNIKACIJI GDJE OBJAVITI ZNANSTVENI RAD.

5. STUDENTSKI ZNANSTVENI RADOVI DOSTUPNI NA PORTALU HRČAK: ANALIZA RADOVA KOJI SU NAPISANI NA TEMELJU DIPLOMSKIH RADOVA POHRANJENIH U REPOZITORIJU DABAR.

6. O BELOKRANJSKOJ OBITELJI FUX U FONDU EMILA LASZOWSKOGA U HRVATSKOM DRŽAVNOM ARHIVU.

8. PRIKAZ KONVENCIJA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA U PODRUČJU ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU.

9. Jatrogena hiperkalijemija uzrokovana pogrešnim uzimanjem terapije – prikaz slučaja.

10. SAMOARHIVIRANJE ZNANSTVENIH RADOVA NA AKADEMSKIM DRUŠTVENIM MREŽAMA: ANALIZA MOGUĆNOSTI.

11. Stečena koagulopatija u trogodišnjeg dječaka s makrohematurijom - prikaz bolesnika.

12. SIMBOLIČKO U POLITIČKOJ LITURGIJI DEMOKRATSKE USTAVNE DRŽAVE: OD REAKTUALIZACIJE MITA DO HIJEROFANIJE.

13. PASTORAL SEOSKIH ŽUPA U NOVONASTALIM OKOLNOSTIMA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE.

14. O NARAVI DEMOKRACIJE U SVJETLU MISLI JACQUESA MARITAINA.

15. KRŠĆANSKA ANTROPOLOGIJA I UMJETNA INTELIGENCIJA U DOBA TRANSHUMANIZMA.

16. KAZNENO DJELO NASILNIČKO PONAŠANJE U BOSNI I HERCEGOVINI – TEORIJSKI I PRAKTIČNI PROBLEMI.

17. ODREĐENI ASPEKTI PREKRŠAJNOPRAVNE ZAŠTITE POTROŠAČA.

18. KONCEPT I PRAVNA PRIRODA PLODOUŽIVANJA U RIMSKOJ PRAVNOJ TRADICIJI.

19. Godišnji proljetni ophod ljelja/kraljica iz Gorjana.

20. „ZAZELENI SE“: PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA KROZ INOVATIVNE PROGRAME NARODNE KNJIŽNICE „PETAR PRERADOVIĆ“ BJELOVAR.

21. PUTOPIS KAO INSTRUMENTARIJ MEĐUKULTURNOG DIJALOGA.

22. PRONALAŽENJE ZAGUBLJENIH PUBLIKACIJA: DOM I SVIJET I CARITAS CROATA.

23. IZLOŽBE U KNJIŽNICI: IZLOŽBENA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE „PETAR PRERADOVIĆ“ BJELOVAR (2020. -- 2023.).

24. DOSTUPNOST I POSUDBA U HRVATSKIM NARODNIM KNJIŽNICAMA DJELA DOBITNIKA NOBELOVE NAGRADE ZA KNJIŽEVNOST OD 2000. DO 2022. GODINE.

25. Otvorenost, ali pod koju cijenu-stavovi i praksa hrvatskih autora.

26. ANALÝZA VYBRANÝCH PARAMETROV POŽIARU SEDACÍCH SÚPRAV.

27. DJELOMIČNI PRIKAZ NADLEŽNIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE RH U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU OD 1990. DO 2023. GODINE.

28. Utjecaj složenih inženjersko-geoloških i geotehničkih uvjeta na izbor kombiniranih mjera sanacije klizanja trupa prometnice.

29. Distribucija PEZ artikala u Bosni i Hercegovini.

30. RELIGIJSKOPEDAGOŠKA KONCEPTUALIZACIJA KUR'ANSKOG PRIKAZA POTVORE.

31. DESKRIPCIJA KOMUNIKACIJSKIH FUNKCIJA KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA.

32. MISWAK: OD TRADICIJE DO PARADIGME.

33. HANEFIJSKI PRISTUP JASNIM (VĀḌIḤ) RIJEČIMA ZAKONODAVNOG TEKSTA (MUFESSER I MUḤKEM).

34. IZUČAVANJE TEDŽVIDA U ISLAMSKO- OBRAZOVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU OD 1878. DO 1945. GODINE.

36. Pretpostavke za razumijevanje uloge medijskog sustava za deliberativnu demokraciju: 20 godina istraživanja medijskog sustava u Hrvatskoj.

37. Romboidni brevar iz Novske.

38. BIBLIOGRAFSKA OPREMLJENOST I DOSTUPNOST ČLANAKA U HRVATSKIM ZNANSTVENIM ČASOPISIMA.

39. Prikaz slučaja bolesnice s invertnim papilomom septuma i pregled dosadašnjih iskustava u liječenju bolesnika sa sinonazalnim invertnim papilomom – prikaz slučaja.

40. Povezanost mudrosti i ekološkoga obrazovanja kao odgovor na ekološku krizu i klimatske promjene.

41. NEKA PITANJA KOLEKTIVNIH RADNIH ODNOSA U INDUSTRIJI VIDEOIGARA.

42. SEMANTIČKO OBJAVLJIVANJE TE USPOREDBA ENTITETA PRVE SKUPINE IZMEĐU SPAR ONTOLOGIJA FABIO-A I FRBR DL-A TE BIBLIOGRAFSKIH ONTOLOGIJA FABIO-A I BIBFRAME-A.

43. PROGRAMI POTICANJA MLADIH NA ČITANJE I UMJETNIČKO STVARALAŠTVO U KNJIŽNICI MARIJE JURIĆ ZAGORKE.

44. PROJEKT TRACE: REZULTATI VREDNOVANJA KREATIVNIH RADIONICA NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU.

45. UVOĐENJE PLATFORME ZOOM U KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA.

46. PREGLED LITAVSKIH KNJIŽNIČNIH USLUGA I PROGRAMA ZA ODRASLE NA PRIMJERU NARODNE KNJIŽNICE ADOMAS MICKEVIČIUS I NACIONALNE KNJIŽNICE MARTYNAS MAŽVYDAS U VILNIUSU.

47. NARODNE KNJIŽNICE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE I KULTURNI TURIZAM.

48. SUVREMENA VIZUALNA UMJETNOST UNUTAR KNJIŽNICA: SLUČAJ GALERIJE VN.

49. OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PODACI U PODRUČJU ARHEOLOGIJE.

50. AKADEMSKA ZAJEDNICA KAO AKTER ZAGOVARANJA OTVORENE ZNANOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU.