Search

Showing total 2,677 results

Search Constraints

Start Over You searched for: Language polish Remove constraint Language: polish
2,677 results

Search Results

1. „Zeszyty Naukowe PUNO” -- pomostem pomiędzy uczonymi na emigracji i w Polsce.

2. Wykorzystanie Google Scholar do identyfikowania najczęściej cytowanych badaczy i ich prac naukowych. Przypadek publikacji z zakresu nauki o informacji w języku polskim.

3. Dekonstrukcja artykułu naukowego. Ontologie w publikowaniu semantycznym.

4. Komputerowe versus papierowe narzędzia oceny umiejętności matematycznych dzieci.

6. MAKULATURA - POCHODZENIE, PRZERÓB, WYKORZYSTANIE.

7. Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego - kontrowersje i zalecenia.

8. Reakcje alergiczne na produkty medyczne u pacjentów z zespołem alfa-gal.

9. Post-Tridentine Liturgical Books for the Polish Church: Printed Chant Books from Kraków and Their Contexts.

10. Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy - stanowisko Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego dotyczące zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych.

11. ZASADA DZIAŁANIA INNOWACYJNYCH OPAKOWAŃ AKTYWNYCH W PRZEMYŚLE ŻYWNOŚCIOWYM. ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY.

12. FARKLI ORANLARDA EVAPORASYON UYGULAMASIYLA AROMALI SÜT REÇELİ ÜRETİMİ.

13. WPŁYW CZASU EKSPLOATACJI SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO STATKU POWIETRZNEGO NA JAKOŚĆ ENERGII W STANACH NIEUSTALONYCH.

14. Rola metafor w soteriologii wczesnego buddyzmu tantrycznego.

15. ZASADA DZIAŁANIA INNOWACYJNYCH OPAKOWAŃ INTELIGENTNYCH W PRZEMYŚLE ŻYWNOŚCIOWYM. ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY.

16. Emolienty w leczeniu schorzeń dermatologicznych: stanowisko grupy ekspertów.

18. STATYCZNA REANIMACJA PORAŻONEGO DOLNEGO PIĘTRA TWARZY - PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD.

19. Kulisy powstania w 1921 r. tygodnika „Wola Ludu" -- organu naczelnego PSL „Piast".

21. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHIRURGA ZA JEGO REALIZACJĘ PRZY CHIRURGICZNYCH ZABIEGACH ESTETYCZNYCH.

22. FUNKCJA BIEGŁEGO SĄDOWEGO W CHIRURGII PLASTYCZNEJ.

23. REKLAMA, MARKETING, CZY INFORMACJA? DOZWOLONE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM DZIAŁANIA PODMIOTÓW MEDYCZNYCH W PRZESTRZENI MEDIÓW I INTERNETU.

24. Właściwości odżywcze owsa i jego przetworów.

25. Medyczne zastosowanie preparatów Ginkgo biloba – wskazania, zagrożenia i regulacje.

26. Wartość odżywcza i prozdrowotna zbóż bezglutenowych.

27. Prozdrowotne właściwości gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench).

28. Música popular e fronteiras nacionais: o show Kalunga do Brasil e de Angola.

29. Ewolucja stylów lokalnego przywództwa politycznego. Luka między preferencjami mieszkańców a ich postrzeganiem faktycznego zachowania burmistrzów (prezydentów) miast w Polsce.

30. ZWIĄZKI MIĘDZY NIEZAWODNOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM LOTÓW.

31. Rola placówek oświatowych we wspieraniu dzieci i młodzieży z mutyzmem wybiórczym.

32. Cykl poetycki do Hyelli ze zbioru Lusus Andrei Navagera - wstęp, przekład, komentarz.

33. Przedziwna sztuka równowagi: Tren XVII Jana Kochanowskiego.

34. Włączenie interesariuszy w proces realizacji regionalnych programów operacyjnych w Polsce w kontekście stosowania horyzontalnej zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014–2020.

35. Pierwsze polonijne „wesołe gazetki” w Ameryce Północnej. Część I: Od „Osy” do „Kikiera”.

36. Zastosowanie inwentarza MMPI-2 w diagnozie różnicowej zaburzeń psychotycznych – na przykładzie analizy profilu pacjentki z rozpoznaniem uporczywych zaburzeń urojeniowych oraz zaburzeń osobowości.

37. Specyfika psychospołecznego funkcjonowania dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w środowisku edukacyjnym.

38. Percepcja przez młodzież szkolną funkcji i rangi wybranych ośrodków regionalnych.

39. Nierówności przestrzenne a geografia niezadowolenia. Przykład preferencji wyborczych na obszarach problemowych w Polsce.

40. SILNIK LOTNICZY JAKO OBIEKT BADAŃ TRIBOLOGICZNYCH.

41. Uczestnictwo Katalonii we Wspólnotach Europejskich/Unii Europejskiej - element budowania autonomistycznej polityki regionu?

42. Stefan Szuman we wspomnieniach rodzinnych: życie pełne pasji, poszukiwania prawdy i obcowania z pięknem.

43. Stefan Szuman - człowiek wielowymiarowy.

44. ZATRUDNIENIE W RAMACH PRACY TYMCZASOWEJ: DE LEGE LATA.

45. "Quodam frater hungarus ordinis minorum de observantia".

46. Kierunki polityki przestrzennej miast w Polsce a pandemia SARS-CoV-2. Perspektywa medyczna i przestrzenna.

47. I Wrocławski Panel Obywatelski jako przykład zastosowania praktyki deliberacyjnej.

48. Wybrane wskaźniki wielkości efektu w badaniach psychologicznych.

49. Przywracanie ekosystemów leśnych - cele i założenia działań globalnych w kontekście Dekady Przywracania Ekosystemów (2021-2030) ONZ.

50. Komentarze do wystawy Wisła królowa polskich rzek w Muzeum Narodowym w Krakowie.